باسمه تعالی پرسشنامه سنجش رضایت مسافران از خدمات ایستگاه راه آهن شیرازمسافرین گرامی : در راستای احترام به حقوق مسافرین و رتبه بندی ایستگاه ها براساس انتظارات مسافران از خدمات قابل ارائه به آنها ، فرم زیر تهیه شده است . از آنجا که طراحی و ارائه خدمات آینده بر اساس این نظر سنجی انجام خواهد شد، خواهشمند است باتکمیل فرم و ارائه نظرات خود ، موجبات تلاش هدفمند برای ارتقای کیفی وضعیت ایستگاهها را فراهم آورید.ضمن سپاس جهت تکمیل فرم مذکور ، سفر خوشی را برای شما آرزومندیم .جنسیت:سن:آیا تجربه سفر با قطارهای داخلی را داشته اید؟شغل:نحوه دسترسی به ایستگاه:میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مطرح شده ( در صورت شکایت) میزان رضایت از کیفیت و قیمت اجناس ارائه شده در غرفه هامیزان رضایت از امکان تهیه موارد مورد نیاز از غرفه هامیزان رضایت از وضعیت مکان پارك خودرو(امنیت،فضای کافی برای پارک وسیله نقلیه و...)میزان رضایت از تابلوهای راهنمای مسیر ایستگاه راه آهن در سطح شهر میزان رضایت از اطلاع رسانی سیستم صوتی،نمایشگرهای LED وتابلو های راهنمامیزان رضایت از وضعیت پاکیزگی و بهداشتی سرویس های بهداشتیمیزان رضایت ازمناسب بودن تجهیزات ،امکانات و خدمات رفاهی سالن ایستگاه میزان رضایت از مناسب بودن وضعیت بهداشتی و پاکیزگی محوطه سالن ایستگاه میزان رضایت از آراستگی و دکوراسیون سالن ایستگاه میزان رضایت از تمایل به مسافرت مجدد توسط راه آهن را چگونه ارزیابی میکنید.پرسش ها1111098765432ردیف